A MEDEXPRESSZ.HU WEBÁRUHÁZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

 

BEVEZETÉS

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) a www.medexpressz.hu oldalon elérhető MEDEXPRESSZ webáruházzal (Webáruház) kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt Önnek tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint a webáruházak működése szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

A Tájékoztató 2019. január 11. napjától kezdve visszavonásig hatályos az említett a www.medexpressz.hu oldalon elérhető Webáruházzal kapcsolatban megvalósított adatkezelések vonatkozásában. A Tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi URL címről: https://medexpressz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassák. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről a www.medexpressz.hu oldalon közleményt helyezünk el (pop-up ablak), illetve a regisztrált felhasználók számára e-mailben is továbbítjuk a Tájékoztató módosult szövegét.

 

Budapest, 2019. január 11.
módosítva: Budapest, 2021. március 8.

Medicin Express Kft.

 

1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

A Webáruház használata során az Ön személyes adatainak kezelését több Adatkezelő is végezheti. Egyrészt adatkezelés valósul meg a Webáruház rendes működéséhez kapcsolódóan (regisztráció, cookie-k, hírlevél szolgáltatás). Másrészt a vásárlás során is szükségessé válik bizonyos információk megadása. Ekkor, mivel a Webáruházban rendelhető termékek értékesítését közvetlenül az érintett gyógyszertárak végzik, a vásárlás során a kapcsolat a felhasználó és az általa kiválasztott gyógyszertárat üzemeltető társaság között jön létre. A Tájékoztató ennek megfelelően tartalmazza az egyes Adatkezelők megnevezését és elérhetőségi adatait. Az adatfeldolgozók megnevezését és elérhetőségi adatait a Tájékoztató 3. számú melléklete tartalmazza.

Adatkezelő megnevezése: Medicin Express Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Medicin Express Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Mátyás király utca 1/D.
Adószám: 26285836-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-192434
E-mail: info@medexpressz.hu

* * *

Adatkezelő megnevezése: Börs Patika Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Szent Jobb Gyógyszertár, Budaörs)

Rövidített elnevezés: Börs Patika Kft.
Székhely: 1028 Budapest, Kokárda u. 9.
Adószám: 13932143-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-880511

* * *

Adatkezelő megnevezése: KESZI PATIKA Tópart Korlátolt Felelősségű Társaság (Szent Jobb Gyógyszertár, Dunakeszi)

Rövidített elnevezés: KESZI PATIKA Tópart Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Tünde utca 5. 2. 
Adószám: 22744540-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-196560

* * *

Adatkezelő megnevezése: Pharmaquincum Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Szent Jobb Gyógyszertár, Óbuda)

Rövidített elnevezés: Pharmaquincum Kft.
Székhely: 2081 Piliscsaba, Rét u. 2/b.
Adószám: 13951133-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-112952

* * *

Adatkezelő megnevezése: Miklósi Patika Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Szent Jobb Gyógyszertár, Szigetszentmiklós)

Rövidített elnevezés: Miklósi Patika Kft.
Székhely: 1184 Budapest, Gyöngyvirág utca 26. a. ép.
Adószám: 13932174-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-880512

* * *

Adatkezelő megnevezése: KESZI PATIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Szent Máté Gyógyszertár, Budapest)

Rövidített elnevezés: KESZI PATIKA Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Mátyás király utca 1/D.
Adószám: 14330520-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-120446

 

2. ADATKEZELÉSEK

 

2.1. Regisztráció

A Webáruház lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei regisztráció nélkül vásároljanak a termékek közül. Ugyanakkor a felhasználói élmény fokozása, valamint az esetleges további vásárlások megkönnyítése, a Webáruház szolgáltatásaihoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében Ön regisztrálhat is az oldalon. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, jelszó.
 • Adatkezelés célja: regisztráció és azonosítás.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

A regisztráció céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a Medicin Express Kft. és tárhelyszolgáltatóként DiMa.hu Kft. férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A regisztráció céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.2. Vásárlás céljából kezelt személyes adatok (személyes átvétel esetén)

Önnek mind regisztráció hiányában, mind pedig a regisztrációt követően lehetősége nyílik a Webáruház szolgáltatásainak igénybevételére, azaz vásárolhat a webáruház kínálatában szereplő termékekből, amelyeket személyesen a Tájékoztató 4. számú mellékletében található valamelyik gyógyszertárban vehet át. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék, megrendelés azonosítója, a személyes átvétel helyszíne, fizetési mód, valamint az a tény, hogy a vásárló betöltötte a 16. életévét.
 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés létrehozása és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges ideig, legfeljebb a polgári jogi igények elévülésig (5 év).

A vásárlás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, a Webáruház szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Medicin Express Kft., tárhelyszolgáltatóként a DiMa.hu Kft., a QB patikai program üzemeltetőjeként a QB-Pharma Kft., a Novodata patikai program üzemeltetőjeként a NOVODATA Zrt., illetve a könyvelési tevékenységet végző szervként a TALMED Kft. férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.3. Vásárlás céljából kezelt személyes adatok (házhoz szállítás esetén)

Az Adatkezelők számára elsődleges az, hogy Ön minél egyszerűbben és kényelmesebben jusson a megvásárolt termékekhez. A Webáruház ezért lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy választása szerint házhoz szállítást kérjen. Ebben az esetben az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék, megrendelés azonosítója, szállítási adatok (vezeték- és keresztnév, lakcím, amennyiben az eltér a vásárlás során megadott adatoktól), fizetési mód, valamint a tény, hogy a vásárló betöltötte a 16. életévet.
 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges ideig, legfeljebb a polgári jogi igények elévülésig (5 év).

A szállítás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a KESZI PATIKA Kft., a Webáruház szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Medicin Express Kft., tárhelyszolgáltatóként a DiMa.hu Kft., a QB patikai program üzemeltetőjeként a QB-Pharma Kft., a Novodata patikai program üzemeltetőjeként a NOVODATA Zrt., a házhoz szállítás vonatkozásában a 24H Parcel Zrt. és az Express One Hungary Kft., illetve a könyvelési tevékenységet végző szervként a TALMED Kft. férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A szállítás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.4. A megrendelt termék ellenértékének kifizetése céljából kezelt személyes adatok

A Webáruházban megrendelt termékek ellenértékének kifizetése érdekében Ön kétféle lehetőség közül választhat. Egyrészt – személyes átvétel esetén – a kiválasztott gyógyszertárban készpénzzel vagy bankkártyával fizethet. Másrészt – házhoz szállítás esetén – az alábbi fizetési módozatok közül választhat: banki átutalás, bankkártyás fizetés az OTP SimplePay rendszerén keresztül, valamint utánvétes fizetés a futárnál.

2.4.1. Banki átutalás:

Banki átutalás esetén Ön a számlavezető bankja segítségével egyenlítheti ki a megrendelt termék ellenértékét. Ez esetben az Adatkezelő csak az átutalt összegnek az Adatkezelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: KESZI PATIKA Kft.; bankszámla száma: 11709057-21447312-00000000) történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat az alábbiak szerint:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, bankszámlaszám, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje.
 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Banki átutalás esetén a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a KESZI PATIKA Kft., illetve az Adatkezelő számlavezető bankjaként az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; adószám: 10537914-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041585; honlap: http://www.otpbank.hu; e-mail: adatvedelem@otpbank.hu) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A banki átutalás tekintetében kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez való jogot gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.4.2. OTP SimplePay:

OTP SimplePay használata esetén a rendszer a Webáruház oldaláról az OTP SimplePay fizetési oldalára navigálja Önt. Itt nyílik lehetőség arra, hogy a bankkártyával kapcsolatos adatai megadását követően kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. Az Adatkezelő nem kezel az Ön bankkártyájával kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő ez esetben csak az OTP SimplePay használatát lehetővé tevő, valamint az Adatkezelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számláján (kedvezményezett neve: KESZI PATIKA Kft.; bankszámla száma: 11709057-21447312-00000000) történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat az alábbiak szerint:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, bankszámlaszám, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje.
 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

OTP SimplePay használata esetén a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a KESZI PATIKA Kft., az Adatkezelő számlavezető bankjaként az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; adószám: 10537914-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041585; honlap: http://www.otpbank.hu; e-mail: adatvedelem@otpbank.hu), illetve az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; adószám: 24386106-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-174466; honlap: https://simplepay.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A banki átutalás tekintetében kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez való jogot gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

Az OTP Mobil Kft. adatkezelésével kapcsolatban tájékozódjon a következő elérhetőségen: http://simplepay.hu/old/docs/201806/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20180614.pdf.

2.4.3. Utánvétes fizetés

Utánvétes fizetés esetén Önnek a termék házhoz szállítása során nyílik lehetősége arra, hogy a kézbesítésben közreműködő partnernél kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. A kézbesítést követően az abban közreműködő partner utalja át az Ön által megrendelt termék ellenértékét az Adatkezelő részére. Ez esetben az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, megrendelés azonosítója, megrendelt termék ellenértéke, átutalás ideje.
 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

Utánvét esetén a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a KESZI PATIKA Kft., az Adatkezelő számlavezető bankjaként az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; adószám: 10537914-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041585; honlap: http://www.otpbank.hu; e-mail: adatvedelem@otpbank.hu), valamint a házhoz szállítás vonatkozásában a 24H Parcel Zrt. és az Express One Hungary Kft. férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az utánvét tekintetében kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez és a helyesbítéshez való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.5. Vásárlással kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatok

A Webáruház működéséhez elengedhetetlen az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás, kommunikáció. Egyrészt Ön elektronikus úton egy-egy visszaigazoló levelet fog kapni az Ön által megadott e-mail címre a vásárlás véglegesítését illetőleg a vásárlásnak az Adatkezelő általi megerősítését követően. Másrészt – e-mailben és telefonon is – tájékoztatást kaphat a megrendelt termékek személyes átvételével vagy házhoz szállításával kapcsolatban (pl. megrendelt termék átvételének időpontja, megrendelt termék futárnak történő átadása, megrendelés határidőn túli teljesítése stb.). Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, megrendelés azonosítója.
 • Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéshez szükséges idő, legfeljebb a polgári jogi igények elévülése (5 év).

A Webáruház használatával kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, a Webáruház szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Medicin Express Kft., tárhelyszolgáltatóként a DiMa.hu Kft. férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlással kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.6. Számviteli kötelezettségek céljából kezelt személyes adatok

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is. Ennek érdekében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék, megrendelés azonosítója, a személyes átvétel helyszíne, fizetési mód.
 • Adatkezelés célja: a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése.
 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, a Webáruház szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Medicin Express Kft., tárhelyszolgáltatóként a DiMa.hu Kft., valamint a könyvelési tevékenységet végző szervként a TALMED Kft. férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, illetve az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.7. Hírlevél küldése céljából kezelt személyes adatok

Amennyiben Ön termékeinkről, aktuális információkról, akciókról szeretne naprakész információkat kapni, feliratkozhat online hírlevelünkre. A hírleveleket a Medicin Express Kft. a Mailchimp szolgáltatás segítségével továbbítja Önnek. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím.
 • Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése.
 • Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

A hírlevél küldés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a Medicin Express Kft., a DiMa.hu Kft., valamint a Mailchimp szolgáltatás üzemeltetőjeként a Rocket Science Group LLC férhetnek hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A hírlevél küldés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.8. Panaszkezelés

Amennyiben Ön nem elégedett a megrendelt termékkel, vagy ha esetleg más kifogása merülne fel a Webáruházzal kapcsolatban, az Adatkezelők – az Fgytv. 17/A-17/C. §-aira tekintettel – lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy panaszt nyújtson be. Ez esetben az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail címe, a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítása, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének dátuma.
 • Adatkezelés célja: vásárlói kifogások, panaszok kezelése.
 • Adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelmi panaszok kezelésével kapcsolatos, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Adatkezelés időtartama: a felvett jegyzőkönyvek tekintetében öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év, az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.

A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelők, illetve tárhelyszolgáltatóként a DiMa.hu Kft. férhetnek hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A panaszok kezelése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

2.9. Cookie-kal kapcsolatos információk

A Webáruház saját, valamint az esetleges harmadik felek által használt sütikkel kapcsolatban tájékoztatást talál a Webáruház első meglátogatásakor megjelenő pop-up ablakban, valamint a következő linkre kattintva: https://medexpressz.hu/images/cookie.pdf.

 

3. ADATBIZTONSÁG

 

Az adatok megismerésére az Adatkezelők és az adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelők megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

3.1. Szervezési intézkedések

A Webáruház esetében elkülönülnek és egymástól függetlenek az Adatkezelők, illetve az informatikai rendszerek üzemeltetését és fejlesztését ellátó adatfeldolgozó.

Az Adatkezelők az informatikai rendszerhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszik lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelők informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az Adatkezelők munkavállalói, valamint az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartást vállalnak, és a munkavégzés során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében (ún.: tiszta asztal politika).

3.2. Technikai intézkedések

Az Adatkezelők az általuk üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védik (pl. riasztó, biztonsági rács). Alkalmaznak továbbá páncélszekrényeket is.

Az Adatkezelők az adatokat – az adatfeldolgozó által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolják. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelők elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolják, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az Adatkezelők többszintű, tűzfalas védelemmel védik a belső hálózatukat. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelők redundánsan – azaz több helyen – tárolják, hogy védjék azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Az Adatkezelők többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védik a belső hálózataikat a külső támadásoktól. Az Adatkezelők által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelők titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítják meg (VPN).

Az Adatkezelők mindent megtesznek azért, hogy informatikai eszközeik, szoftvereik folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az Adatkezelők a fejlesztéseik során olyan rendszereket alakítanak ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

Az Adatkezelők szerverei a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan találhatók.

 

4. AZ ÖN JOGAI

 

Az Adatkezelők számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

4.1. A hozzájárulás visszavonása

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések (regisztráció, hírlevél küldése és cookie-k használata) esetében Ön jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő ugyanakkor a továbbiakban nem végez műveleteket az Ön személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. Ön a hozzájárulását az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén, illetve a következő módokon teheti meg:

 • Regisztráció: a regisztráció esetén a „A regisztráció törlése” gombra kattintással. Az Adatkezelő ezt követően megerősítő e-mailt küld a regisztráció törlésének tényéről.
 • Hírlevél küldése: a hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről” c. linkre kattintva.  Az Adatkezelő ezt követően nem küld Önnek több hírlevelet.

4.2. Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai;
 • az Ön jogorvoslati lehetőségei;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Ön gyorsan és egyszerűen hozzáférhet a korábbi vásárlásaival kapcsolatos adatokhoz a „Korábbi vásárlások” gombra kattintással.

4.3. Helyesbítés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

A Webáruházba történő regisztráció és a vásárlás során megadott személyes adatok helyesbítését továbbá Ön is elvégezheti az „Adatmódosítás” gombra való kattintást követően.

4.4. Törlés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a törlés nem kezdeményezhető olyan adatkezelések vonatkozásában, amelyeket az Adatkezelő a rá vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében végez. Kizárt ezért e jog gyakorlása például a Számv. tv. és az Fgytv. alapján megőrzendő adatok vonatkozásában.

4.5. Az adatkezelés korlátozása

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 • aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárulása alapján;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 • fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

4.6. Adathordozhatóság

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, hozzájárulás vagy szerződéses jogalap alapján kezelt személyes adatokra korlátozódik (regisztráció, vásárlás, szállítás, hírlevél stb.). Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs (pl. statisztika). Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelők tájékoztatják Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok Adtakezelők rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult a Webáruház használatára.

4.7. Tiltakozás

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatai hírlevél küldés céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább ebből a célból a személyes adatokat, illetve törli azokat. Önnek továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozását a hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről” c. linkre kattintva fejezze ki.  Az Adatkezelő ezt követően nem küld Önnek több hírlevelet.

4.8. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk

Kérelmét levélben a Szent Máté Gyógyszertár címére küldheti el (1093 Budapest, Vámház körút 13.) vagy emailben az info@medexpressz.hu címre nyújthatja be.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

 

 

5. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

5.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1-391-1400.
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

5.2. Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.

1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet;
 • az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet.

2. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: Medicin Express Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Medicin Express Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Mátyás király utca 1/D.
Adószám: 26285836-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-192434
Honlap: www.medexpressz.hu
E-mail: info@medexpressz.hu
Ellátott tevékenység: a www.medexpressz.hu oldal szerkesztése és karbantartása, személyes adatok továbbítása a gyógyszertárak irányába

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: DiMa.hu Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. em. 10.
Adószám: 14079665-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014017
Honlap: https://www.dima.hu/
E-mail: info@dima.hu
Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: QB-Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: QB-Pharma Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78. II. em.
Adószám: 26165848-2-41
Cégjegyzékszám: 26165848241
Honlap: https://qbpharma.hu/
E-mail: info@qbpharma.hu
Ellátott tevékenység: a QB patikai program üzemeltetése

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: NOVODATA Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: NOVODATA Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.
Adószám: 10446616-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-041511
Honlap: https://www.novodata.hu/
E-mail: novodata@novodata.hu
Ellátott tevékenység: a Novodata patikai program üzemeltetése

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: 24H Parcel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: 24H Parcel Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Adószám: 25885062-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-049225
Honlap: http://24hfutar.hu/
E-mail: 24hfutar@24hfutar.hu
Ellátott tevékenység: a Webáruházban megrendelt termékek kiszállítása

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: Express One Hungary Kft.
Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.
Adószám: 13947109-2-43
Cégjegyzékszám: 01 09 980899
Honlap: https://expressone.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu
Ellátott tevékenység: a Webáruházban megrendelt termékek kiszállítása

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: TALMED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: TALMED Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Kereszthegy u. 5.
Adószám: 12160462-3-43
Cégjegyzékszám: 01-09-560738
Ellátott tevékenység: könyvelési tevékenység ellátása az Adatkezelő részére

* * *

Adatfeldolgozó megnevezése: Rocket Science Group LLC

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Honlap: https://mailchimp.com
E-mail: privacy@mailchimp.com
Ellátott tevékenység: a MailChimp hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetése

4. számú melléklet

A Webáruházban megrendelt termékek átvételének helyszínei

Gyógyszertár megnevezése: Szent Jobb Gyógyszertár, Budaörs
Gyógyszertár címe: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.
Gyógyszertár üzemeltetője: Börs Patika Kft.

* * *

Gyógyszertár megnevezése: Szent Jobb Gyógyszertár, Dunakeszi
Gyógyszertár címe: 2120 Dunakeszi, Nádas utca 6.
Gyógyszertár üzemeltetője: KESZI PATIKA Tópart Kft.

* * *

Gyógyszertár megnevezése: Szent Jobb Gyógyszertár, Óbuda
Gyógyszertár címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 115.
Gyógyszertár üzemeltetője: Pharmaquincum Kft.

* * *

Gyógyszertár megnevezése: Szent Jobb Gyógyszertár, Szigetszentmiklós
Gyógyszertár címe: 2310 Szigetszentmiklós, Háros utca 120.
Gyógyszertár üzemeltetője: Miklósi Patika Kft.

* * *

Gyógyszertár megnevezése: Szent Máté Gyógyszertár, Budapest
Gyógyszertár címe: 1093 Budapest, Vámház körút 13.
Gyógyszertár üzemeltetője: KESZI PATIKA Kft.

 

 

Budapest, 2019. január 11.
módosítva: Budapest, 2021. március 8.